Info

Nakladatelství Baldur a Artmap spojili opět své síly k přípravě každoročního festivalu dětských knih, který se koná v Brně.
Baldur se zaměřuje na drobné místní vydavatele a přináší ty nejlepší dětské knihy a program určený dětem všech věkových kategorií.
V roce 2018 se k oběma výše zmíněným přidalo také nakladatelství jakost.

Festival BALDUR tak pravidelně a širokému publiku představuje vývoj či směřování dětské knižní tvorby 21. století.
Navazuje na silnou tradici ilustrace a knižní dětské tvorby.
Hlavní pozornost je věnovaná malým a menším nakladatelstvím, solitérním vydavatelským počinům, ale i etablovaným vydavatelům.
Chceme zmapovat nabídku dětských knih a zjistit jak mohou současné tituly ovlivňovat výchovu, kulturní a estetické vnímaní a vývoj dětí.


Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna. 
Projekt se koná pod záštitou náměstka primátora města Brna, pana Bc. Matěje Hollana.